Πρόσβαση με Λεωφορείο

Πρόσβαση με Λεωφορείο

Ενημερωθείτε για τις γραμμές των λεωφορείων που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο.

Το αεροδρόμιο μας συνδέεται με τακτικά δρομολόγια λεωφορείων (Νο 23-35) με την πόλη της Ρόδου. Η αφετηρία βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στο παλιό και στο νέο κτίριο του αεροδρομίου. Εισιτήριο μπορείτε να προμηθευτείτε από τον οδηγό.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ktelrodou.gr/genika/arkhike.html